JSTW Advocaten

EN NL

Marije Jeltes

Mr. drs. M. (Marije) Jeltes studeerde strafrecht en civiel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna studeerde zij criminologie met als specialisatie jeugdcriminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
 Na haar studie is zij werkzaam geweest als leidinggevende van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam, toen nog onderdeel van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, dat nu Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) heet, waar zij uitgebreid een kijkje in de keuken kon nemen door haar lidmaatschap van de Ondernemingsraad.
 In 2005 is zij begonnen als advocaat en ook bij het mede door haar opgerichte JSTW Advocaten houdt zij zich bezig met het strafrecht en het jeugdrecht en is zij op beide gebieden gecertificeerd specialist.

Zij houdt zich in het bijzonder bezig met algemeen strafrecht, het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht, d.w.z. ondertoezichtstellingen (OTS) en (gesloten) uithuisplaatsingen (UHP).  Zij is bovendien gespecialiseerd in het beklagrecht voor jeugdigden die in een jeugdinrichting verblijven en zij behartigt de belangen van jongeren die een
PIJ(-verlenging) hebben opgelegd gekregen. Daarnaast staat zij regelmatig (minderjarige) slachtoffers van zedendelicten bij. Ook staat zij psychiatrisch patiënten bij in het kader van de BOPZ. Zij is bij uitstek een jeugdrechtadvocaat, maar behandelt ook veel strafzaken voor (jong)volwassenen.

 

Marije is naast haar werk als (jeugd)strafrechtadvocaat ook werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij team Jeugd van de rechtbank Rotterdam.

Marije Jeltes heeft in 2013 samen met twee andere jeugdrechtadvocaten de Vereniging van Jeugdrechtadvocaten Amsterdam (JRAA) opgericht. Marije is daarnaast:

  • Lid van de redactieraad van het Kenniscentrum voor Commissies van Toezicht
  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA)
  • Lid van verdienste van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrecht Advocaten (NVJSA
  • Lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)
  • Lid van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)

Ook geeft zij regelmatig les op het gebied van het jeugd(straf)recht, o.a. voor de specialisatieopleiding Jeugrecht van het Willem Pompe Instituut, Universiteit Leiden ("Actualiteiten jeugd(straf)recht"), de Vrije Universiteit ("Actualiteiten jeugdrecht, jeugdstrafrecht, gesloten jeugdhulp en jeugd ggz") en voor organisaties in de strafrechtketen. U kunt haar ook benaderen voor in house (actualiteiten)cursussen. Daarnaast publiceert zij af en toe over jeugdrechtelijke onderwerpen. Zij heeft met mr. Eva Huls het hoofdstuk "Advocatuur en de licht verstandelijk beperkte cliënt" in de herziene druk van het boek "Beperkt in de keten" (2017, redactie Hendrien Kaal en Nico Overvest)  en schrijft zij momenteel het hoofdstuk "De verdediging van jeugdigen" in de nieuwe druk van het Handboek Verdediging van Wolters Kluwer.

Zij beheerst de Engelse, Duitse en Spaanse taal en spreekt redelijk Frans.

Marije is actief op Twitter via @jeugdrechtadvo.

Marije in de media:

Marije in de jurisprudentie: